تماس با ما

آدرس :

شعبه مرکزی : شیراز - میدان سنگی - ابتدای ستارخان - گالری ساعت احدی              تلفن: 36481734-071

شعبه 2 : شیراز - ستاره فارس - تجاری 1 (زیر زمین) - پلاک 0057                      تلفن: 36283168-071

شعبه 3 : شیراز - ستاره فارس - تجاری 1(زیر زمین) - پلاک 0002                       تلفن: 36283657-071

کد پستی : 7183715769

با مدیریت آقایان محمدرضا و احمدرضا احدی مهر

ایمیل: info@ahadigallery.com